Oh Silent Night – a Christmas pageant

Venue: Main Square and village core Tel: 21556073 Email: [email protected]

  • Print
  • Share
  • Add to My Gozo
  • Sun, 23rd Dec 2018 at 6:00pm

This Pageant narrates the story of Salvation, from Creation to the Birth of our Saviour Jesus Christ. In this Pageant almost half the population of the village of San Lawrenz takes part and is performed in the main roads and residential homes. Actors in Biblical costumes will narrate the greatest story ever told. Finally, in the main square a Christmas spectacle will be organised to commemorate its 50 years. This event is organised in cooperation with the Ministry for Gozo.

Pageant li jirrakkonta l-istorja tas-Salvazzjoni, mill-Ħolqien sat-Twelid tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. F’dan il-Pageant jieħdu sehem fih kważi nofs il-popolazzjoni tar-raħal ta’ San Lawrenz u jiġi esegwit kemm fit-toroq prinċipali kif ukoll fid-djar tar-residenti ta’ San Lawrenz. Personaġġi b’kostumi Bibbliċi ser ikunu qed jirrakkontaw l-ikbar ġrajja li qatt ġiet irrakkontata. Fl-aħħar, fil-pjazza jsir spettaklu tal-Milied li jfakkar il-50 sena mill-bidu tiegħu. Dan l-avveniment qed jiġi organizzat bil-koperazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex.