Mechanic Crib

Venue: Cultural Centre, St. Francis Square Web: Visit Website Tel: 00356 22100152 Email: [email protected]

  • Print
  • Share
  • Add to My Gozo
  • Fri, 13th Dec 2019 to Sun, 5th Jan 2020
  • 12:00am to 12:00am everyday

Ix-xena ta’ Grecio, il-pajjiż li fih San Franġisk għamel l-ewwel presepju ħaj fl-Italja, teħodna biex niggustaw il-ġrajja tas-Salvazzjoni f’dan ilpresepju mekkanizzat. Madwar il-grotta ta’ Bethlehem – li fiha l-Madonna tippreżentalna l Bambin filwaqt li San Ġużepp iqim l-Misteru ħaj – insibu diversi xenarji li fihom nilmhu attività kontinwa li toħloq għalina ħeġġa biex niskopru s-sabiħ tal-ħafna pasturi movimentati.

The scene of Grecio, where St. Francis made the first live crib in Italy, is presented in this mechanical crib, bringing back fond memories of the Salvation story. Around Bethlehem’s Grotto – where the Virgin Mary presents us with Baby Jesus whilst St. Joseph worships the living Mystery – we find various scenarios in which we see a continuous
activity that leads us to discover the beauty of the moving figurines.

Opening Hours:
Mondays to Fridays: 5:00pm – 8:00pm
Sundays & Public Holidays: 9:00am – 12:00pm
4:00pm – 8:00pm