Il-Qala Tissahar bil-Presepji

Venue: Main Hall, Qala Parish Centre, 28th April 1688 Street, Web: Visit Website Tel: 0356 22100152 Email: [email protected]

  • Print
  • Share
  • Add to My Gozo
  • Fri, 13th Dec 2019 to Sun, 5th Jan 2020

Ħinijiet tal-Ftuħ (Opening Hours):
Mondays to Saturdays: 5:00pm – 9:00pm
Sundays & Public Holidays: 10:00am – 12:00pm
4:00pm – 9:00pm
Thursday, 26th December: 10:00am – 9:00pm

Għar-raba’ sena konsekuttiva, l-Għaqda Armar San Ġużepp-Qala, b’kollaborazzjoni mal-Parroċċa tal-Qala, se torganizza wirja ta’ presepji. Il-presepji huma kollha maħdumin b’sengħa u dedikazzjoni kbira minn dilettanti Qalin, fosthom tfal.

For the fourth consecutive year, Għaqda Armar San Ġużepp-Qala, in collaboration with the Qala Parish, is organising an exhibition of traditional Christmas cribs. All the cribs are crafted with great dedication by Qala enthusiasts, some of whom are children.