Sign in

Żebbuġ Good Friday Procession

Back to Events
  • Religious
  • 30 March, 6PM till 8:00PM
  • IZ-Zebbug

Il-Purċissjoni tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu kellha l-bidu tagħha fil-Parroċċa taż-Żebbuġ fi żmien il-Kappillan Dun Anton Grima fissena 1919. L-Istatwi li jirrappreżentaw ilmumenti varji tal-Passjoni ta’ Kristu huma disgħa. Huwa l-uniku sett fil-gżejjer Maltin li huwa kollu kemm hu ta’ statwarju wieħed – il-Kav. Agostino Camilleri. Statwa unika hija l-istatwa taċ-Ċena li tinkorpora tlettax-il figura: Kristu flimkien mat-tnax -il Appostlu. Partikularità oħra unika ta’ din il-Purċissjoni hija li l-istatwi kollha huma mlibbsin binnewl, li huwa suf tan-nagħaġ minsuġ fi lbiesi, uħud minnhom b’xi kuluri magħhom. Jieħdu sehem f’din il-Purċissjoni madwar 300 persuna.

OPEN IN GOOGLEMAPS
Font Resize
Contrast
Copy link
Powered by Social Snap