Festival of Light

Venue: Santa Lucija Tel: +356 79037933 Email: [email protected]

  • Print
  • Share
  • Add to My Gozo
  • Thu, 12th Dec 2019 at 8:00pm
  • Sat, 14th Dec 2019 at 6:30pm

Din is-sena l-festival ad unur lil Santa Luċija V.M., organizzat mill-għaqda Kulturali Ta’ Klula, se jkun mifrux fuq jumejn. Nhar il-Ħamis, 12 ta’ Diċembru fit-8:00pm, il-Fondazzjoni Santa Ċeċilja se torganizza kunċert ta’ mużika sagra taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Antoine Mercieca. Nhar is-Sibt, 14 ta’ Diċembru fis-6:30pm, numru ta’ tfajliet b’ilbies abjad, faxxa ħamra ma’ qaddhom u b’xemgħa f’idejhom jakkumpanjaw tfajla b’kuruna bix-xemgħat fuq rasha u dawn flimkien jimxu minn ħdejn il-ħuġġieġa safejn il-knisja biex isellmu lill-Patruna tagħhom. Wara
jitqassmu pasti ta’ Santa Luċija lil dawk preżenti.

A festival spread over two days, organized by Ta’ Klula Cultural Group, is held in honour of Santa Luċija V.M. (the Patron Saint from which the village’s name is derived). On Thursday, 12th December, the SantaCecilja Foundation under the direction of Mro. Antoine Mercieca will be hosting a sacred music concert at the village’s church at 8:00pm.On Saturday, 14th December at 6:30pm, girls dressed in white with a red sash will accompany an older girl wearing a crown of lit candles in a procession starting from a bonfire to the church to give honour to their Patron Saint. Afterwards traditional buns will be distributed to those present.

This event is also part of the Christmas in Gozo programme of events.