F’ Bahar Ta’ Kwiekeb

Venue: Gharb Parish Square Tel: +356 79492667 Email: [email protected]

  • Print
  • Share
  • Add to My Gozo
  • Fri, 22nd Nov 2019 at 8:00pm to 10:00pm

It-tieni opera fir-rahal tal-Gharb, Ghawdex, b’ muzika ta’ Mro. Ray Sciberras u lirika ta’ Sebastian Saliba. L-opera F’ Bahar ta’ Kwiekeb se ssir nhar il-Gimgha 22 ta’ Novembru fit- 20.00 fil-Pjazza tal-Gharb, Ghawdex f’atmosfera formidabbli.

The second opera in the village of Gharb, Gozo, music by Mro. Ray Sciberras and lyrics by Mr Sebastian Saliba. The opera F’ Bahar ta’ Kwiekeb will be held on Friday 22 November at 20.00 in the main Square Gharb, Gozo in a cosy & formidable atmosphere.

Free admission